P551158 | LỌC DẦU THUỶ LỰC KOMATSU D85 (2811611290)

P551158 | LỌC DẦU THUỶ LỰC KOMATSU D85 (2811611290)

P551158 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu D85 (281-16-11290) Dùng cho máy gạt, máy ủi KOMATSU Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn Áp dụng: KOMATSU 281-16-11290 KOMATSU 175-49-11580 Thông số kỹ thuật: Outer Diameter: 100.1 mm Inner Diameter: 41.9 mm Length: 231.7 mm Efficiency Beta 2: 14 micron Lọc thuỷ lực P551158 sử dụng cho máy-thiết bị: KOMATSU D53A-15 (281-16-11290) KOMATSU D53A-16 (281-16-11290) KOMATSU D53A-17 (281-16-11290) KOMATSU D53P-17 (281-16-11290) KOMATSU D53S-15 (281-16-11290) KOMATSU D53S-16 (281-16-11290) KOMATSU D53S-17 (281-16-11290) KOMATSU D55S-2 (281-16-11290) KOMATSU D55S-3 (281-16-11290) KOMATSU D55S-3 (281-16-11290) KOMATSU D57S-1 (281-16-11290) KOMATSU D57S-1B (281-16-11290) KOMATSU D58-1 (281-16-11290) KOMATSU D58E-1 (281-16-11290) KOMATSU D58P-1 (281-16-11290) KOMATSU D60A-6 (281-16-11290) KOMATSU D60A-6 (281-16-11290) KOMATSU D60A-7 (281-16-11290) KOMATSU D60A-8 (281-16-11290) KOMATSU D60E-6 (281-16-11290) KOMATSU D60E-6 (281-16-11290) KOMATSU D60E-7 (281-16-11290) KOMATSU D60E-8 (281-16-11290) KOMATSU D60F-7 (281-16-11290) KOMATSU D60F-7A (281-16-11290) KOMATSU D60F-8 (281-16-11290) KOMATSU D60P-6 (281-16-11290) KOMATSU D60P-6 (281-16-11290) KOMATSU D60P-7 (281-16-11290) KOMATSU D60P-8 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-7 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-8 (281-16-11290) KOMATSU D60S-6 (281-16-11290) KOMATSU D60S-6 (281-16-11290) KOMATSU D60S-7 (281-16-11290) KOMATSU D60S-7 (281-16-11290) KOMATSU D60S-8 (281-16-11290) KOMATSU D60S-8 (281-16-11290) KOMATSU D63E-1 (281-16-11290) KOMATSU D65A-6 (281-16-11290) KOMATSU D65A-6 (281-16-11290) KOMATSU D65A-7 (281-16-11290) KOMATSU D65A-7 (281-16-11290) KOMATSU D65A-8 (281-16-11290) KOMATSU D65A-8 (281-16-11290) KOMATSU D65E-6 (281-16-11290) KOMATSU D65E-6 (281-16-11290) KOMATSU D65E-7 (281-16-11290) KOMATSU D65E-7 (281-16-11290) KOMATSU D65E-8 (281-16-11290) KOMATSU D65E-8 (281-16-11290) KOMATSU D65F-8 (281-16-11290) KOMATSU D65F-8 (281-16-11290) KOMATSU D65P-6 (281-16-11290) KOMATSU D65P-6 (281-16-11290) KOMATSU D65P-7 (281-16-11290) KOMATSU D65P-7 (281-16-11290) KOMATSU D65P-8 (281-16-11290) KOMATSU D65P-8 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-7 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-7 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-8 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-8 (281-16-11290) KOMATSU D65S-6 (281-16-11290) KOMATSU D65S-6 (281-16-11290) KOMATSU D65S-7 (281-16-11290) KOMATSU D65S-7 (281-16-11290) KOMATSU D65S-8 (281-16-11290) KOMATSU D65S-8 (281-16-11290) KOMATSU D68-1 (281-16-11290) KOMATSU D68-1 (281-16-11290) KOMATSU D68E-1 (281-16-11290) KOMATSU D68E-1 (281-16-11290) KOMATSU D70LE (281-16-11290) KOMATSU D70LE (281-16-11290) KOMATSU D75A-1 (281-16-11290) KOMATSU D75A-1 (281-16-11290) KOMATSU D83-1 (281-16-11290) KOMATSU D83-1 (281-16-11290) KOMATSU D83E-1 (281-16-11290) KOMATSU D83E-1 (281-16-11290) KOMATSU D83P-1 (281-16-11290) KOMATSU D83P-1 (281-16-11290) KOMATSU GD405A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD405A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD461A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD505A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD505A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD505R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD505R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD515A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD600R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD600R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD605R-1 (281-16-11290) KOMATSU GD605R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD605R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD615A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD625A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD650R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD650R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-1 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD705A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD705A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD705A-4 (281-16-11290) KOMATSU GD705R-4 (281-16-11290) KOMATSU GD705R-4 (281-16-11290)
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

P551158 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu D85 (281-16-11290)
Dùng cho máy gạt, máy ủi KOMATSU 
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 281-16-11290
KOMATSU 175-49-11580

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 100.1 mm
Inner Diameter: 41.9 mm
Length: 231.7 mm
Efficiency Beta 2: 14 micron

+ Liên hệ: Bùi Quang Toàn
+ Số điện thoại: 0908128359
+ Email: dongnai@dotec.com.vn
+ Số tài khoản(BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai) : 672.10000967909

Sản phẩm cùng loại
Zalo