P551290 | LỌC THỦY LỰC KOMATSU (281-16-11290)

P551290 | LỌC THỦY LỰC KOMATSU (281-16-11290)

P551290 | Lọc thủy lực Komatsu (281-16-11290) Dùng cho máy ủi, máy gạt Komatsu (287-16-11510) Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indo, có sẵn Replace: KOMATSU 281-16-11290 KOMATSU 287-16-11510 SAKURA H-5620 FLEETGUARD HF6084 Thông số kỹ thuật: Outer Diameter 100.1 mm Inner Diameter 41.15 mm Length 234.95 mm Lọc thủy lực P559120 dùng cho: KOMATSU D53A-15 (281-16-11290) KOMATSU D53A-16 (281-16-11290) KOMATSU D53A-17 (281-16-11290) KOMATSU D53P-17 (281-16-11290) KOMATSU D53S-15 (281-16-11290) KOMATSU D53S-16 (281-16-11290) KOMATSU D53S-17 (281-16-11290) KOMATSU D55S-2 (281-16-11290) KOMATSU D55S-3 (281-16-11290) KOMATSU D55S-3 (281-16-11290) KOMATSU D57S-1 (281-16-11290) KOMATSU D57S-1B (281-16-11290) KOMATSU D58-1 (281-16-11290) KOMATSU D58E-1 (281-16-11290) KOMATSU D58P-1 (281-16-11290) KOMATSU D60A-6 (281-16-11290) KOMATSU D60A-6 (281-16-11290) KOMATSU D60A-7 (281-16-11290) KOMATSU D60A-8 (281-16-11290) KOMATSU D60E-6 (281-16-11290) KOMATSU D60E-6 (281-16-11290) KOMATSU D60E-7 (281-16-11290) KOMATSU D60E-8 (281-16-11290) KOMATSU D60F-7 (281-16-11290) KOMATSU D60F-7A (281-16-11290) KOMATSU D60F-8 (281-16-11290) KOMATSU D60P-6 (281-16-11290) KOMATSU D60P-6 (281-16-11290) KOMATSU D60P-7 (281-16-11290) KOMATSU D60P-8 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-7 (281-16-11290) KOMATSU D60PL-8 (281-16-11290) KOMATSU D60S-6 (281-16-11290) KOMATSU D60S-6 (281-16-11290) KOMATSU D60S-7 (281-16-11290) KOMATSU D60S-7 (D65);(281-16-11290) KOMATSU D60S-8 (281-16-11290) KOMATSU D60S-8 (D65);(281-16-11290) KOMATSU D63E-1 (281-16-11290) KOMATSU D65A-6 (281-16-11290) KOMATSU D65A-6 (281-16-11290) KOMATSU D65A-7 (281-16-11290) KOMATSU D65A-7 (281-16-11290) KOMATSU D65A-8 (281-16-11290) KOMATSU D65A-8 (281-16-11290) KOMATSU D65E-6 (281-16-11290) KOMATSU D65E-6 (281-16-11290) KOMATSU D65E-7 (281-16-11290) KOMATSU D65E-7 (281-16-11290) KOMATSU D65E-8 (281-16-11290) KOMATSU D65E-8 (281-16-11290) KOMATSU D65F-8 (281-16-11290) KOMATSU D65F-8 (281-16-11290) KOMATSU D65P-6 (281-16-11290) KOMATSU D65P-6 (281-16-11290) KOMATSU D65P-7 (281-16-11290) KOMATSU D65P-7 (281-16-11290) KOMATSU D65P-8 (281-16-11290) KOMATSU D65P-8 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-6 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-7 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-7 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-8 (281-16-11290) KOMATSU D65PL-8 (281-16-11290) KOMATSU D65S-6 (281-16-11290) KOMATSU D65S-6 (281-16-11290) KOMATSU D65S-7 (281-16-11290) KOMATSU D65S-7 (D65);(281-16-11290) KOMATSU D65S-8 (281-16-11290) KOMATSU D65S-8 (D65);(281-16-11290) KOMATSU D68-1 (281-16-11290) KOMATSU D68-1 (281-16-11290) KOMATSU D68E-1 (281-16-11290) KOMATSU D68E-1 (281-16-11290) KOMATSU D70LE (281-16-11290) KOMATSU D70LE (281-16-11290) KOMATSU D75A-1 (281-16-11290) KOMATSU D75A-1 (281-16-11290) KOMATSU D83-1 (281-16-11290) KOMATSU D83-1 (281-16-11290) KOMATSU D83E-1 (281-16-11290) KOMATSU D83E-1 (281-16-11290) KOMATSU D83P-1 (281-16-11290) KOMATSU D83P-1 (281-16-11290) KOMATSU GD405A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD405A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD461A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD505A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD505A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD505R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD505R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD515A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD600R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD600R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD605A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD605R-1 (281-16-11290) KOMATSU GD605R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD605R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD615A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD625A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD650R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD650R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-1 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-1 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-2 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD655R-3 (281-16-11290) KOMATSU GD705A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD705A-3 (281-16-11290) KOMATSU GD705A-4 (281-16-11290) KOMATSU GD705R-4 (281-16-11290) KOMATSU GD705R-4 (281-16-11290)
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

P551290 | Lọc thủy lực Komatsu (281-16-11290)
Dùng cho máy ủi, máy gạt Komatsu (287-16-11510)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indo, có sẵn

Replace:
KOMATSU 281-16-11290
KOMATSU 287-16-11510
SAKURA H-5620
FLEETGUARD HF6084

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    100.1 mm
Inner Diameter    41.15 mm
Length    234.95 mm

+ Liên hệ: Bùi Quang Toàn
+ Số điện thoại: 0908128359
+ Email: dongnai@dotec.com.vn
+ Số tài khoản(BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai) : 672.10000967909

Sản phẩm cùng loại
Zalo