define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. P145700 | LỌC GIÓ KOMATSU PC800-6 (600-181-3800) – Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Đồng Nai

P145700 | LỌC GIÓ KOMATSU PC800-6 (600-181-3800)

P145700 | Lọc gió Komatsu PC800-6 (600-181-3800)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC Series -6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Áp dụng:
Hitachi 4237663
Hitachi 4146898
Iveco 1901902
Komatsu 600-181-3800
Komatsu 6125-81-7032
Komatsu 600-181-4300
Komatsu 600-181-4311
Kobelco 2446U185-S3

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    281.8 mm (11.09 inch)
Inner Diameter    170.6 mm (6.72 inch)
Length    406.4 mm (16.00 inch)
Overall Length    419.1 mm (16.50 inch)

Lọc gió P145700 dùng cho các máy-thiết bị:

HITACHI    EX1000    (L4146898)
HITACHI    EX400    (4237663)
HITACHI    EX400-1    (4237663)
HITACHI    EX400-3    (4237663)
HITACHI    EX400-5    (4237663)
HITACHI    EX400LC    (4237663)
HITACHI    EX450-5    (4146898)
HITACHI    EX455-5    (4146898)
HITACHI    KH500-3    (4146898)
HITACHI    KH850-3    (4146898)
HITACHI    LX200    (4146898)
HITACHI    SCX900    (L4146898)
HITACHI    SCX900HD    (L4146898)
HITACHI    UH16    (4146898)
HITACHI    UH181    (L4146898)
HITACHI    UH181    (4146898)
KOMATSU    D135A-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D60F-7    (600-181-4300)
KOMATSU    D60F-7A    (600-181-4300)
KOMATSU    D65E-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D65EX-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D65P-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D65PX-12    (w/Turbo);(6125-81-7032)
KOMATSU    D66S-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D70LE    S/N 24586-41724;(6125-81-7032)
KOMATSU    D75S-3    (600-181-4300)
KOMATSU    D75S-5    (6125-81-7032)
KOMATSU    D80P-12
KOMATSU    D83-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D83E-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D83P-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85A-21    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85E-21    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85E-SS-2A    (6125-81-7032)
KOMATSU    D85P-21    (6125-81-7032)
KOMATSU    D95S-1
KOMATSU    GD705A-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    GD705A-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    GD705A-4    (6125-81-7032)
KOMATSU    GD725A-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    HA250-1    (BW151571)
KOMATSU    HA250-2    (BW151571)
KOMATSU    HA250-2A    (BW151571)
KOMATSU    HA270-1    (BW151571)
KOMATSU    HA270-2    (BW151571)
KOMATSU    HA270-2A    (BW151571)
KOMATSU    HD180-4    S/N 133388-up;(6125-81-7032)
KOMATSU    HD200-2    S/N 1041-up;(6125-81-7032)
KOMATSU    HD200D-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD205-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD320-2
KOMATSU    HD320-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD325-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD325-5    (6125-81-7032)
KOMATSU    HD325-6    S/N 5001-5484;(6125-81-7032)
KOMATSU    HD455-1    (600-181-4311)
KOMATSU    HD680-2    (600-181-4311)
KOMATSU    LW160-1
KOMATSU    LW200L-1
KOMATSU    PC220-1    (600-181-4311)
KOMATSU    PC300-1    (600-181-4311)
KOMATSU    PC300-2    (600-181-4311)
KOMATSU    PC300-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC360-3    (600-181-4311)
KOMATSU    PC400-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400-6    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400LC-3    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400LC-6    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC400LC-6MH    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC600    (600-181-4300)
KOMATSU    PC650-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC650-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    PC650E-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    WA380-1    S/N 54352-56993;(6125-81-7032)
KOMATSU    WA400-1    (6125-81-7032)
KOMATSU    WA420-1    S/N 54110-56996;(6125-81-7032)
KOMATSU    WA470-1    S/N 21431-26749;(6125-81-7032)

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!
Hotline: 0983 475 139