THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG PUTZMEISTER

THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG PUTZMEISTER

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Pos Order Nr. tên Mô tả
1.1 417730 Foldable elbow 7_ ZXM150
1.2 292079001 Co ZXM-ZXV 150-6 90°
240956008 Co ZXM-SK 150-6 90。
2.1 277401005 ống giảm ZXM150-6 – SK5-1/2 x 1200
2.2    ống giảm SK150-6 – SK5-1/2 x 1200
3.1   Co SK125 5-1/2′ 90°
  Co SK125 5B 90°
  Co SK125 5-1/2′ 45°
  Co SK125 Sm 45°
  Co SK125 5-1/2- 30°
  Co SK125 5-1/2′ 20°
  Co SK125 5-1/2- 15°
  Co SK125 5-1/2′ 90°R180
  Co SK125 5-1/2′ 90°R281
3.2   Co 2 lớp SK125 5-1/2′ 90°
  Co 2 lớp SK125 5-1/2′ 60°
  Co 2 lớp SK125 5-1/2′ 45°
  Co 2 lớp SK125 5-1/2′ 30°
  Co 2 lớp SK125 5-1/2′ 90°R180
4.1 417249 Snap khớp nối SK 125 5-1/2′
4.2 027707001 2 Bulông khớp nối SK 125 5-1/2′
4.3 058102002 4 Bulông khớp nối SK 125 5-1/2-
4.1 026142007 Snap khớp nối SK 125 5′
4.4 421629 Khớp nối gắn kết SK 125 5-1/2′
4.5 027709009 2 chớp khớp nối gắn kết SK 125 5-1/2′
4.6 265984000 Khớp nối trục vít ZX 125 5″
4.7 241292004 Khớp nối trục vít ZX 150 6″
4.8 240948003 Khớp nối nêm ZX 150 6″
5   SK cổ DN125 5-1/2–
6.1   ống ST52 DN125 5′ x T4.0 x 3000mm SK đầu
  ống ST52 DN125 5′ x T4.5 x 3000mm SK đầu
  ống ST52 DN125 5′ x T7.0 x 3000mm SK đầu
6.2   Ống cứng DN125 5′ x T4.5 x 3000mm SK đôi đầu
  Ống cứng DN125 5′ x T7.0 x 3000mm SK đôi đầu
6.3   Ống 2 lớp DN125 5* x T4.5 x 3000mm SK đôi đầu
  Ống 2 lớp DN125 5B x T7.0 x 3000mm SK đôi đầu
7   ống xả DN125 5_x4M, cho vay
  ống xả DN125 5’x4M,2đầu
  ống xả DN125 Sm x 3M, 1 kết thúc
  ống xả DN125 5B x 3M, 2 đầu
8.1   Gasket DN125 5-1/2′
8.2   Gasket with short lip DN125 5-1/2″
9   safe pin 5′
6.1   ống ST52 DN100 4′ x T4.5 x 3000mm SK đầu
10   giảm tốc 5、4″xl000mm
7   ống xả DN100 4″ bất kỳ chiều dài, SK 4-1 / 2′ đầu
3.1   Co đúc DN100 4′ x R275 x 90°,SK 4-1 / 2″ đầu
  Co đúc DN100 4″ x R275 x 45°,SK 4-1 / 2″ đầu
4.1   Snap khớp nối DN100 4-1/2′
8.1   gioăng DN100 4-1/2′
Sản phẩm cùng loại
Co 90R275

Co 90R275

Tình trạng: còn hàng

Liên hệ mua hàng
Quả piston bơm

Quả piston bơm

Tình trạng: còn hàng

Liên hệ mua hàng
Zalo